Moja opinia w raporcie Panorama digitalizacji. Opinie 11 ekspertów
W raporcie na temat e-zdrowia w 2018 r. i w najnowszym numerze OSOZ Polska ukazała się moja opinia.

Panorama digitalizacji. Opinie 11 ekspertów