MÓJ ROK 2017 – to był rok pełen determinacji
Zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem moich działań w Parlamencie Europejskim w 2017 roku.

Bez determinacji i dobrej współpracy z partnerami nie byłoby mojego Raportu o sieci 5G i mapy drogowej wskazującej, jak ten cel osiągać. Przedstawiałem ją na otwarciu estońskiej prezydencji w Radzie UE w lipcu 2017. W tym samym roku państwa członkowskie podpisały porozumienie w sprawie współpracy nad wprowadzeniem ultraszybkiego internetu. Należy bacznie się przyglądać jego realizacji, ponieważ potrzebne są dobre i podjęte w odpowiednim czasie decyzje.

Bez determinacji nie udałoby się osiągnąć kompromisu w przepisach o e-prywatności – regulacji dopełniającej rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Pozostało jednak jeszcze wiele do zrobienia. Należy zrównoważyć potrzebę ochrony przesyłanych przez nas danych z możliwością ich przetwarzania dla dobra użytkowników, czyli dostępu do treści cyfrowych, czy ochrony zdrowia. Pracuję nad tym w grupie roboczej o e-zdrowiu.

Bez determinacji nie udałoby się bronić wiarygodności Polski w Europie. Naszym zadaniem było pokazać, że oprócz ekipy rządzącej, jest jeszcze inna – europejska Polska. Taka, która docenia obecność we wspólnej europejskiej rodzinie. Polska, która szanuje wartości demokracji liberalnej: zasady państwa prawa, niezawisłość sądownictwa, bezstronność mediów. Siłę dla tej determinacji dają wielkie protesty obywatelskie w całym kraju. Bo sens bycia tam – w Unii, wyznacza to, co jest codziennym doświadczeniem bycia tu – w Polsce. Dobro wspólne tworzy się dzięki determinacji.