Mój komentarz w publikacji Wielkopolskie
W najnowszej publikacji Wielkopolskie ukazał się mój komentarz o tym regionie i strategii Polska 2030.

Świat i jego wyzwania sprawiają, że Polska musi mieć plan na przyszłość. Dlatego w 2013 roku razem z młodymi ekspertami przygotowaliśmy strategię Polska 2030, która pokazując oddziaływanie na siebie transportu, energetyki, klimatu, edukacji – i człowieka wyznaczyła kierunki rozwoju państwa. W ślad za tym samorządy aktualizowały strategie rozwoju współgrające z potrzebami i atutami każdego regionu. Wielkopolska jest regionem atrakcyjnym inwestycyjnie, korzystnie położonym i dobrze skomunikowanym z otoczeniem, z atrakcyjnym rynkiem zbytu i rozbudowaną infrastrukturą zarówno społeczną jak i gospodarczą. Kapitał województwa tkwi w dobrze wykwalifikowanych i wykształconych ludziach. To ludzie i ich pracowitość, sumienność i gospodarność są siłą i najlepszą inwestycją. Zainteresowanie inwestorów nie byłoby możliwe bez perspektyw, planów na przyszłość oraz zachowania zasad zrównoważonego rozwoju, które mówią o odzwierciedleniu polityki i strategi całego rozwoju gospodarczego i społecznego, bez szkody dla środowiska i jego zasobów naturalnych. W ramach realizowanych lub wspieranych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i inne instytucje inicjatyw, szczególne miejsce zajmują przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność lokalnej gospodarki na rynkach europejskich i światowych. Przywiązywana jest duża waga do wdrażania zasad gospodarki opartej o wiedzę oraz rozwoju sektorów kreatywnych. Wielkopolska staje się niekwestionowanym liderem w promocji designu, w którego realizację włączeni są przedsiębiorcy, jak również projektanci i samorząd lokalny. Przyszłością rozwoju budowanego dla przyszłości są dziś: innowacyjność, dobre wykorzystanie cyfrowej rewolucji, inwestycje w człowieka i uruchomienie kreatywności. To połączenie daje w efekcie: kreatywną, cyfrową innowacyjność. I Wielkopolska taka jest! Propagowanie kreatywnych perspektyw rozwoju regionu doskonale wpisuje się w działania Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności.

zrzut-ekranu-2016-11-10-o-16-32-47