Microsoft – Health Digital Transformation
Poranna debata zorganizowana przez Microsoft – Health Digital Transformation – trusted technology empowering patients and health professionals with new experiences and better outcomes.

Dyskusja na temat wprowadzenia globalnego wirtualnego Programu Zdrowia – od systemów zapisu do systemów spostrzeżeń i zaangażowania.

Ważna jest prewencja, możliwość analizy danych dla systemu zdrowia. Dzięki lepszej terapii uzyskamy więcej danych i większe zrozumienie procesów leczenia.

Musimy być bardziej otwarci na miękkie prawo ponieważ innowacje rozwijają się szybciej niż prawodawstwo. Państwa członkowskie powinny mieć zharmonizowane decyzje na tym samym poziomie.
Potrzebujemy przykładów dobrych rozwiązań w poszerzaniu obszarów rewolucji cyfrowych. Potrzebujemy współpracy lekarzy z obywatelami, regionów z władzami państw członkowskich.