Mhealth: new value change
Mhealth: new value change – Friends of Europe. Wraz z Jenny Billings (Profesor Uniwersytetu z Wielkiej Brytanii) i Sylvie Bove (CEO EIT Health) dyskutowaliśmy nad wykorzystaniem nowych technologii w medycynie. Uważam, że najbliższe pięć lat będzie miało ogromne znaczenie dla rozwoju medycyny z wykorzystaniem nowych technologii.

Disruptive Models of Healthcare for Europe – Building value networks for change