Media seminar on Civil law on Robotics
Seminarium dotyczące prawa cywilnego związanego z robotyką. Podczas wydarzenia zaprezentowałem raport, nad którym pracowałem z ramienia komisji LIBE.

Wierzę, że rozwój robotyki i sztucznej inteligencji jest i będzie korzystny nie tylko dla gospodarki, ale także w codziennym życiu dla każdego z nas.

Raport wyraźnie stwierdza, że istniejącym ramom prawnym muszą towarzyszyć zasady etyczne we wszystkich stadiach rozwoju robotów, produkcji i użytkowania. Jest to konieczne, ponieważ roboty i sztuczna inteligencja mają i będą miały jeszcze silniejszy emocjonalny i fizyczny wpływ na ludzi. Dodatkowo nie wiemy jeszcze na jakim etapie rozwoju będziemy za kilka lat i co rozwój tych dziedzin przyniesie.

Dlatego uważam, że silne i ostateczne uregulowanie nie jest właściwą odpowiedzią. Musimy pracować nad standardami etycznymi z zakresu bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych. Z takich norm i zasad osadzonych w rozwoju, produkcji można będzie wywnioskować i upewnić się, że wszystkie nowe rozwiązania idą w dobrym kierunku.

  • I believe that the development of robotics and Artificial Intelligence is and will be beneficial not only for the economy but also for ordinary people in their everyday lives.
  • From LIBE point of view:
  • The report states clearly the existing legal framework has to be accompanied by guiding ethical principles for all stages of robots development, production and use. This is necessary as the robots and AI have and will have even stronger emotional and physical impact on people. We do not know exactly where we will be in few years’ time, what will be possible.
  • For this reason, I believe that strong and definitive legislation would be not a right answer. We need to work on the ethical standards, standards on privacy and data protection, security. With such standards and embedded principles in the development, production and use of robots, we will have a better chance to make sure that all new developments are following the right path.
  • This ethical framework needs to be based on the principles enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights, such as privacy, security, human dignity, equality, non-discrimination.
  • The aim is the shape the technological revolution in that field to make sure that it follows certain directions and standards by default.
  • We have dedicated major part of the LIBE opinion to make sure that all civil law regulations in this area will be consistent with the Union data protection framework, including recently adopted General Data Protection Regulation. It has to be compliant with such data protection principles as privacy by design and by default, data minimisation, purpose limitation, transparent control mechanism for data subjects over their data and make sure that we have appropriate remedies in place regarding Union data protection legislation.
  • Apart of ethical framework and data protection principles, the big addition that LIBE has suggested and that was included in the report was the issue of data security. The free flow of data is crucial for the development of robotics and AI but this flow of data has to be secured, together with the internal robots data systems. Interconnected systems of robots and AI has to be secured to prevent security breaches, cyber-attacks, data thefts etc. Security by design has to be encouraged.
  • Security is also key when it comes to the communication processes between robots and people.
  • The question of making sure that the robots will not create a dependency, serious emotional or physical impact and emotional attachment. This is especially important with vulnerable groups.