Media pluralism and democracy
Media pluralism and democracy. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, komisarz Günther Oettinger, komisarz Jourová prowadzą dyskusję na temat roli pluralistycznych mediów, w szczególności mediów cyfrowych w społeczeństwie. W jaki sposób chronić i promować wolność i niezależność mediów od ingerencji państwa i od nadmiernych nacisków politycznych i handlowych? Jak chronić dziennikarzy przed zagrożeniami przemocy fizycznej i mowy nienawiści? Rola mediów i etycznego dziennikarstwa w promowaniu praw podstawowych. #media4democracy