List otwarty w ramach apelu w obronie ogólnokształcących szkół muzycznych
Podpisałem list otwarty w ramach apelu w obronie ogólnokształcących szkół muzycznych.

Od września 2017 r. we wszystkich szkołach podstawowych zaczną się uczyć siódmoklasiści. We wszystkich z wyjątkiem ogólnokształcących szkół muzycznych. Taki scenariusz, niezależnie od opinii o przyszłych zmianach w szkolnictwie powszechnym, niepokoi. Planowane jest zachowanie sześcioletniego cyklu kształcenia w podstawowych ogólnokształcących szkołach muzycznych. Pozostawienie sześcioletnich podstawowych szkół muzycznych doprowadzi do ich stopniowej likwidacji. Szkoły te przestaną zapewniać pełną edukację ogólną, zmuszając część swoich uczniów do opuszczenia szkoły po szóstej klasie i szukania miejsca w siódmej klasie w zupełnie innej szkole.
Nie każdy uczeń rozpoczynający naukę w szkole muzycznej zostaje w przyszłości muzykiem, ale wielu z nich w swoim dorosłym życiu bierze czynny udział w tworzeniu polskiej kultury, staje się kompetentnym odbiorcą sztuki. Szkoły muzyczne na poziomie podstawowym kształcą kreatywnych, wrażliwych, pracowitych, z wytrwałością dążących do celu uczestników kultury.

Prof. dr hab. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Ministrze

Zaniepokojeni przyszłością ogólnokształcących szkół muzycznych, doceniając ważną rolę, jaką pełnią one w wychowaniu przyszłych kompetentnych twórców i odbiorców kultury zwracamy się do Pana Ministra, by zatroszczył się o los podlegających Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkół.

Ogólnokształcące szkoły muzyczne (OSM) to szkoły, które dają szansę na rozwój dzieci uzdolnionych muzycznie niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego. OSM kształcą od najmłodszych lat wrażliwych twórców i kompetentnych odbiorców sztuki. Nie każdy rozpoczynający edukację w szkole muzycznej uczeń kontynuuje tę naukę na kolejnych etapach edukacji i zostaje absolwentem wyższej uczelni muzycznej. Niezależnie jednak od wybranej dalszej ścieżki zawodowej, absolwenci ogólnokształcących szkół muzycznych wykorzystują w swojej pracy kompetencje nabyte w najmłodszych latach: wrażliwość na sztukę, kreatywność, pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność pracy w grupie.

Niezależnie od naszych indywidualnych opinii na temat reformy oświaty wprowadzającej ośmioletnie szkoły podstawowe, zdajemy sobie wszyscy sprawę z konieczności wyrównania cyklów edukacyjnych w ogólnokształcących szkołach muzycznych z wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2017 roku systemem powszechnym.

Zdajemy sobie sprawę, że pozostawienie sześcioletnich podstawowych ogólnokształcących szkół muzycznych spowoduje spadek zainteresowania kształceniem artystycznym. Szkoły te nie będą już zapewniać pełnej edukacji ogólnej wszystkim swoim uczniom, zmuszając znaczną część dzieci na opuszczenie szkoły po szóstej klasie. Obawiamy się, że doprowadzi to do stopniowej likwidacji ogólnokształcących szkół muzycznych. Za kilka lat zabraknie nie tylko wielu muzyków, ale i części twórców i odbiorców kultury.

Wierzymy, że nie jest Panu obojętnym los kształcenia artystycznego. Ufamy, że nie pozwoli Pan na likwidację ogólnokształcących szkół muzycznych, będących bardzo ważnym elementem kulturotwórczym.

My, sygnatariusze listu, absolwenci szkół artystycznych, twórcy kultury, uczestnicy kultury i ci, dla których polska kultura jest ważna, zwracamy się z apelem o ratowanie szkolnictwa artystycznego, kierując się wyłącznie troską o polskie dziedzictwo narodowe i dzieci.