Lisbon council‬ – Ride – Share Revolution
#‎lisboncouncil‬ – Ride – Share Revolution. Jak technologia zmienia ludzkość, miasta, podnosi produktywność. Transport nie jest tylko kwestią mobilności, ale kapitałem własnych możliwości i dobrego samopoczucia. Potrzeba znalezienia najlepszych ram dla rozwoju nowych modeli: mobilności miejskiej w przyszłości.