Liberalizacja wizowa dla Ukrainy


Na dzisiejszym posiedzeniu komisji LIBE odbyła się debata z mołdawskimi organizacjami pozarządowymi w sprawie praw podstawowych i społeczeństwa obywatelskiego, a także wymiana poglądów z Gilles de Kerchove. Podczas głosowanie przyjęliśmy liberalizację wizową na Ukrainie!