LIBE przyjęło mój raport o nowych substancjach psychoaktywnych


Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (#LIBE) przegłosowała mój raport dotyczący nowych substancji. Przyjęto pakiet nowych substancji psychoaktywnych. Wprowadzamy szybszą i skuteczniejszą procedurę ochrony obywateli Unii europejskiej przed tymi lekami i usuwania tych z rynku.

Dziękuję za współpracę Teresie J-Becerril, Annie Hedh, Heldze Stevens MEP, Martinie Anderson MEP, Maite Pagazaurtundua.

Substancje psychoaktywne (NPS) szybko ulegają proliferacji. Ponad 600 nowych substancji jest monitorowanych, z czego ponad 75% wykryto w ciągu ostatnich sześciu lat. Parlament Europejski sprawdza przepisy i uregulowania prawne, aby efektywniej reagować na problem.

 

Posłowie chcą, by procedury (przede wszystkim analiza i ocena ryzyka) dotyczące dopalaczy przebiegały sprawnie, co ma pozwolić na szybsze identyfikowanie niebezpiecznych substancji. Chodzi m.in. o wczesne ostrzeganie – dotyczy to zwłaszcza państw członkowskich, które są zobowiązane do wymiany informacji w przypadku pojawienia się nowych dopalaczy. Posłowie uważają, że definicja narkotyku powinna być zmieniona w taki sposób, by obejmowała także dopalacze..


Czym są nowe substancje psychoaktywne?

To szkodliwe dla zdrowia produkty, które często wykorzystywane są jako odpowiedniki narkotyków takich jak kokaina czy extasy. W Polsce powszechnie określa się je mianem „dopalaczy”.

Ponad 620  nowych substancji psychoaktywnych monitorowało Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii do końca 2016 roku

Do czego służą dopalacze?

Mogą być wykorzystywane w produkcji leków oraz w branży chemicznej. Wykorzystane jako narkotyk, stymulują ośrodkowy układ nerwowy, powodują depresję, halucynacje, zaburzenia zmysłu ruchu, procesów myślowych, zachowania, humoru czy poziomu świadomości.

Są łatwo dostępne?

Sprzedawane są w “specjalistycznych” sklepach internetowych, ale można je znaleźć także u ulicznych dilerów narkotykowych.

Są popularne?

Używa ich coraz więcej młodych ludzi w Europie.

Co najmniej 8%  młodzieży w UE miało do czynienia z dopalaczami przynajmniej raz w życiu

W 2011 r. było to tylko 5%. Najczęściej po dopalacze sięgają młodzi Irlandczycy (22 proc.), Hiszpanie i Słoweńcy (po 13%). W Polsce do spożycia dopalaczy przyznało się 9 proc. respondentów, spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z 2011r.

Czemu dopalacze są problemem?

Brak naukowych dowodów nie pozwala na odpowiednie oszacowanie ryzyka, jakie stanowią dopalacze. A prościej – mogą być szkodliwe dla zdrowia, a ich producenci naruszają zasady ochrony konsumenta.


Dlaczego dopalacze nie zostały zakazane przez państwa członkowskie?

Zbyt szybko pojawiają się i znikają z rynku. Odpowiednie władze nie mogą przez to skutecznie zareagować. Rekordowy był rok 2014, gdy na rynek wkroczyło 101 nowych dopalaczy. Dla porównania w 2010 roku pojawiło się 41 dopalaczy.


Co można zrobić?

Możemy wprowadzić szybsze, bardziej efektywne i proporcjonalne działania na poziomie europejskim. Substancje podejrzewane o powodowanie zagrożenia zdrowia publicznego będą tymczasowo wycofywane z rynku, dopóki nie zostaną przeprowadzone badania i ocena ryzyka. Substancje zagrażające życiu i zdrowiu będą objęte takimi samymi sankcjami jak narkotyki.