LIBE: dyskusje i głosowania


Do rozwiązania problemów uchodźców w sytuacjach kryzysowych, potrzebne są bezpieczne kraje, europejskie ośrodki rejestracji migrantów, inteligentne granice, jasne zasady relokacji procedury azylowej.

Dimitris Awramopulos mówił o wyzwaniach 2016 roku – potrzebujemy silnego przywództwa, jasnych narzędzi do walki z terroryzmem, poprawy systemu informacyjnego Schengen, chronionych granic, polityki powrotów, warunków legalnej migracji, europejskiej straży granicznej.

Głosowanie: zatwierdziliśmy porozumienie w sprawie współpracy między Eurojust i Ukrainą.