Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej
W niedzielę w Gdańsku odbyła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Głównym tematem wydarzenia było przedstawienie założeń nowego programu #PolskaObywatelska. Gościem specjalnym był Prezydent Lech Wałęsa.

Platforma Obywatelska przedstawiła swój pomysł na Polskę po 2019 roku. Program opiera się na trzech fundamentach: PO zapowiedziała naprawę zniszczeń po PiS, liberalne podejście w gospodarce i solidarność w polityce społecznej.

Konwencja programowa w Gdańsku, 2 października, była zwieńczeniem trwających od pół roku prac nad nową koncepcją programową największej partii opozycyjnej.

– Jaki jest PiS, każdy widzi. Dziś chcę mówić o Platformie. Przez pryzmat trzech słów: obywatelskości, praworządności, odwagi. Chcemy Polski opartej na wspólnocie i działaniu, obywatelskiej i europejskiej – zadeklarował Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Najlepsza polityka bez orientacji człowieka staje się pusta – dodał. Pierwszą zapowiedzią Platformy będzie cofnięcie złych decyzji obecnego rządu. W kilku przypadkach potrzebne będą radykalne kroki. Platforma zapowiedziała, że zlikwidowane zostaną instytucje, które dziś służą rządzącym do zastraszania politycznych przeciwników albo do propagowania historycznych fałszerstw.

– Zlikwidujemy IPN. Nie można pozwolić na to, żeby urzędnicy pisali własną historię na polecenie polityczne – mówił Schetyna. – Zlikwidujemy też CBA. Ściganie przestępców to zadanie dla policji i służb, a nie dla polityków. Kompetencje walki z korupcją przekażemy do Centralnego Biura Śledczego – zapowiedział.

Choć PO kiedyś poparła utworzenie obu instytucji, dziś już widzi, że stały się karykaturą samych siebie, zawładnięte przez jedną partię i ręcznie sterowane przez polityków.

Lider PO zapowiedział też inną zmianę ustrojową, ważną w kontekście toczącego się dziś sporu społeczeństwa obywatelskiego z PiS-em. – Zbudujemy większość konstytucyjną i zapiszemy kompromis aborcyjny w Konstytucji – powiedział Schetyna.

Sprawę aborcji nieprzypadkowo podnoszono wiele razy na niedzielnej Konwencji PO RP. To jeden z tych obszarów, w którym najlepiej widać różnicę między PO a PiS. – Jeśli milionom kobiet chce się narzucić nieludzkie prawo aborcyjne, to my stoimy po stronie tych kobiet – podkreślała Ewa Kopacz, była premier i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. – Musimy stać po stronie rodziny, której władza chce pozbawić możliwości posiadania dzieci. Musimy stać się głównymi obrońcami ludzi, których PiS chce krzywdzić. Musimy być nie tylko opozycją totalną, ale także opozycją moralną – dodała.

Umieszczając centrowe, umiarkowanie liberalne postulaty w sferze światopoglądowej, Platforma idzie drogą, na którą trochę wcześniej weszły inne partie chadeckie w Europie. Całe europejskie centrum musi się obecnie na nowo zdefiniować, bo – jak tłumaczył Rafał Trzaskowski – „w Europie nie ma już podziału na klasyczną prawicę i lewicę. Jest podział na partie populistyczne, pogrążone w kompleksach, i na partie jak nasza: otwarte, patrzące w przyszłość”.

Swoje nowe propozycje programowe Platforma Obywatelska podzieliła na sześć obszarów.

Wartości

Działania PO muszą być osadzone w wartościach. Niezgoda na zło, kłamstwo i przemoc były motorem działania pierwszej Solidarności i dziś mają być podstawą platformianego „wyznania wiary”.

PO deklaruje, że jest partią dojrzałą, rozumiejącą, że w polityce liczy się kompromis: niwelowanie radykalizmów i włączanie jak najwięcej Polaków w główny nurt. Nadrzędną wartością PO jest wolność. Jesteśmy patriotami wolności i dziś wracamy do tego określenia.

Państwo nie ma prawa penalizować sumienia, stąd nasza obrona kompromisu światopoglądowego. Trzeba wzmacniać wolność artystyczną i naukową.

Kultura i sztuka są kluczowe dla budowania wartości, stąd dużo postulatów z tego obszaru w nowym programie Platformy. Zresztą kultura i sztuka daje dużo więcej. – To z kultury biorą się innowacje – podkreślał Rafał Grupiński, przewodniczący wielkopolskiej PO.

Trzymanie się wartości oznacza właściwe rozumienie roli polityków. Ich zadaniem jest służyć, a nie wywyższać się. – Żeby budować Polskę przyszłości, my sami musimy zmienić się na lepsze. Bez tego nie zbudujemy Polski przyszłości – przypomniał Grupiński.

PO musi mocniej akcentować kwestie patriotyzmu, odzyskać symbole historyczne zawłaszczone przez prawicę, pozbawić PiS monopolu na patriotyzm. A potem pokazać, jak rozumie nowoczesny patriotyzm. Tego słowa nie można się wstydzić – Platforma chce być partią „patriotów wolności”.

Konkurencyjna gospodarka, czyli lepsza jakość życia

Pomysły gospodarcze PO przedstawione w Gdańsku są w kontrze do tego, co robi PiS. Obecny rząd stawia na interwencję państwa, centralne sterowanie gospodarką zza biurka w Warszawie. Platforma Obywatelska taki model odrzuca. – Polacy muszą zarabiać więcej. Ale drogą do sukcesu gospodarczego na pewno nie będą ani urzędy centralne, ani komitety ekonomiczne Rady Ministrów, ani planowanie w stylu Hilarego Minca, komunistycznego ministra ds. planowania – tłumaczył Grzegorz Schetyna.

Jak podkreślił prof. Dariusz Rosati, fundamentem gospodarczej części programu PO jest praca. Dobrze wynagradzana, taka, która daje satysfakcję. To praca tworzy dobrobyt. Rozdawanie zasiłków nie tworzy dobrobytu. – Plany PiS to naiwna wiara w etatyzm, to wiara, że to państwo może produkować samochody „Syrena” lub pralki „Frania”. Zadaniem państwa nie jest budowanie stoczni. Zadaniem państwa jest stworzyć przedsiębiorcom warunki do prowadzenia działalności – mówił Rosati.

Można się zresztą spodziewać, że część szumnych zapowiedzi PiS-u nie doczeka się realizacji, bo – jak przypomniał Janusz Lewandowski – ambitne plany powierza się do wykonania „Pisiewiczom”. – To nie może się udać – mówił Lewandowski.

Platforma podtrzymała w swoim nowym programie dwa pomysły z kampanii wyborczej w 2015 r.: jednolity kontrakt i jednolity podatek. Oprócz tego proponuje m.in. nowe ulgi zachęcające do oszczędzanie w III filarze ubezpieczeń emerytalnych, wsparcie dla małych przedsiębiorców (np. inna formuła ZUS), otwarcie dla małych firm rynku zamówień publicznych.

Polska w Europie

– Po wygranych przez nas wyborach Polska powróci do centrum decyzyjnego w Unii Europejskiej. Unia Europejska i NATO to nasza naturalna przyszłość. To jest nasze bezpieczeństwo. Musimy odzyskać pozycję lidera – deklarowała Róża Thun, przedstawiając na konwencji pomysły PO w obszarze polityk bezpieczeństwa, zagranicznej i europejskiej.

Jednym z konkretnych pomysłów na odbudowanie dobrych stosunków z sąsiadami Polski będzie przywrócenie małego ruchu granicznego z Rosją (na czym dodatkowo gospodarczo korzystają północno-wschodnie regiony Polski) oraz próba uruchomienia małego ruchu granicznego z Białorusią.

Platforma chce też odbudować relacje z Niemcami, najważniejszym gospodarczym i europejskim partnerem naszego kraju.

– Zadaniem kolejnego polskiego rządu powinno być doprowadzenie do likwidacji ostatnich barier, które dziś utrudniają firmom świadczyć usługi w całej Unii Europejskiej. Jedną z barier, którą trzeba najszybciej zlikwidować, jest tzw. geo-blocking, który utrudnia robienie zakupów w internecie – mówiła Thun.

Polska społecznie spójna i solidarna

– Polityka społeczna ma służyć człowiekowi, ma być lepiej przygotowana na potrzeby polskich pacjentów, rodziców, uczniów, osób niepełnosprawnych, osób starszych i rolników – mówił Michał Boni, rozpoczynając na konwencji debatę o polityce społecznej.

Podstawą proponowaną przez PO w tym obszarze będzie solidarność. Prawdziwa, a nie tak jak dziś – udawana. Platforma Obywatelska proponuje naprawę programu „500+”: nie może on omijać pierwszego dziecka albo samotnej matki. – Zresztą 500+ nie rozwiązuje problemu demograficznego. To żłobki, przedszkola, lepsza opieka lekarska – oto klucz do rozwiązania problemów demograficznych – zauważył Boni.

Pomoc nie może uzależniać, ona ma ułatwić wyjście na prostą, wybicie się na samodzielność.

Równolegle trzeba rozwijać politykę senioralną – to m.in. lepszy dostęp do lekarzy geriatrów, bon na leki, pomaganie seniorom (tym, którzy tego będą chcieli) w utrzymaniu aktywności zawodowej.

Sprawne państwo

Obecne doświadczenia rządów PiS pokazują, że po 2019 r. konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych „bezpieczników” prawnych, uniemożliwiających łamanie podstawowych zasad porządku demokratycznego. – Kiedy wrócimy do władzy, Konstytucja znów będzie przestrzegana. My tym różnimy się od obecnie rządzących, że szanujemy trójpodział władzy. Zapiszemy w Konstytucji niezależność prokuratora generalnego – zadeklarował Borys Budka, były minister sprawiedliwości.

Jednym z priorytetów nowego programu Platformy Obywatelskiej jest wzmocnienie samorządów, pogłębienie decentralizacji państwa. Miarą ambicji Platformy jest radykalna propozycja zapewnienia większych, stabilnych źródeł finansowania samorządów. – Przekażemy im całość dochodów z PIT i część VAT – zapowiedział Schetyna.

W kontekście bezpieczeństwa obywateli poseł Krzysztof Brejza wskazał na konieczność zmiany nadzoru nad służbami specjalnymi. Na czele służb specjalnych nie powinni stać politycy, tylko apolityczni fachowcy. – Nad służbami pieczę sprawowałoby niezależne gremium eksperckie, powoływane przez Sejm lub komisję ds. służb specjalnych spośród sędziów będących w stanie spoczynku. Wreszcie, internetowa inwigilacja obywateli przez służby powinna znajdować się pod kontrolą sądową.

Przyszłość

Przyszłość to nie jest abstrakcja. Przyszłość Polski to młode pokolenia. – Młodzi wiedzą, czego chcą i uczciwie formułują, czego oczekują od polityków, od państwa. Program dla młodych nie będzie pisany przez starych, w Platformie Obywatelskiej program dla młodych będzie pisany przez nich samych – zapowiedziała poseł Joanna Mucha.

Platforma Obywatelska w swoim nowym programie proponuje konkretne zmiany w edukacji i szkolnictwie wyższym. Ale nie tylko – potrzeba wielu różnych narzędzi, żeby zapewnić młodym lepszy start w życie. Bon mieszkaniowy wspierający zarówno zakup własnego mieszkania jak i jego wynajęcie. Albo nauka umiejętności XXI wieku (np. kodowania) już w szkole podstawowej.

Podstawy już są. – Nie ma żadnej bariery technologicznej, żeby Polska nie była krajem nowoczesnym. Już dziś mamy taką infostradę, jakiej nie ma żaden inny kraj – zauważył były minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. – Czas na rozwijanie potencjału start-upów, firm zajmujących się nowymi technologiami – dodał.

Początek długiego marszu

Gościem specjalnym konwencji Platformy Obywatelskiej w Gdańsku był Lech Wałęsa. Zaapelował o mobilizację i odwagę. – Nie chodzę na spotkania partyjne, ale dziś tu jestem z wami. Pamiętajcie, że jesteście największą partią opozycyjną. Dziś jako najwięksi macie obowiązek odzyskać to, co straciliśmy. Naród potrzebuje czytelnych propozycji. Przygotujcie się dobrze do porządkowania. Bo inaczej historia nam nie wybaczy – mówił historyczny przywódca „Solidarności”.

– Głęboko wierzę, że wam się uda. I dlatego jestem dziś z wami, żeby zwyciężać – powiedział były prezydent.

Politycy PO zapowiedzieli, że prace nad programem będą trwały dalej. – Niech nikt nie pomyśli, że kończymy prace nad programem. My dziś tak naprawdę zaczynamy pracę. Jedziemy z naszymi propozycjami w Polskę – podkreślił wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. – Nam nie chodzi o to, żeby przywrócić stan sprzed października 2015 roku. Tego się nie da. Potrzeba dziś nowej wizji, a nie tylko antytezy dla psucia Polski, które uprawia PiS.

– Wygramy wybory, które nie będą wyborami konkretnej partii politycznej, ale wyborem wizji Polski – podsumował Schetyna.