Konowledge 4 Innovation
Zorganizowałem dziś poranne spotkanie i dyskusję na temat dostosowania struktur politycznych i procesów przełomowych technologii i nowych modeli biznesowych, roli edukacji społecznej w kwestii cyfryzacji. Powinniśmy kreować miękkie ramy prawne aby nie hamować rozwoju technologicznego.
#Knowledge4Innovation