Konferencja – Reuse
22 lutego odbyła się Konferencja w Przedstawicielstwie PE w Polsce na temat ponownego wykorzystywania danych #reuse – jestem sprawozdawcą Grupy EPL w Parlamencie Europejskim w tym obszarze. To wielkie wyzwanie współczesności, szansa dla rozwoju sztucznej inteligencji, a co za tym idzie – wielu gałęzi życia a co jest bardzo ważne biorąc pod uwagę dyrektywę #reuse to to, że te dane będzie wykorzystywać bez ograniczeń technicznych bądź finansowych. Istotnym osiągnięciem zawartym w dyrektywie jest możliwość korzystania z danych przez firmy publiczne. Kolejna zmiana, którą należy wymienić a którą ta dyrektywa posiada to tzw. dynamiczne dane, które są na bieżąco uaktualniane i udostępniane w czasie rzeczywistym. To jest bardzo ważny krok do przodu, udostępnianie danych i praca nad odpowiednimi regulacjami to krok dalej w rozwoju i poszerzeniu możliwości przede wszystkim sztucznej inteligencji.