Komisja LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odpowiada za ochronę, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym ochronę mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Rozpatruje kwestie dotyczące ochrony danych osobowych. Zajmuje się przepisami dotyczącymi azylu i migracji, zintegrowanym zarządzaniem wspólnymi granicami, a także współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych.

Strona Komisji