Komisja ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii odpowiada za politykę przemysłową Unii i zastosowania nowych technologii, w tym środki dotyczące MŚP, za politykę naukową Unii, w tym rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań naukowych, za środki Unii dotyczące ogólnie polityki energetycznej, bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię i efektywności energetycznej, w tym tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki, oraz za społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne, w tym tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji.

Strona Komisji