Kolejny dzień CodeWeek
Europejski Tydzień Kodowania w PE w Brukseli. O bibliotekach uczących umiejętności cyfrowych.
#GenerationCode #FRSI