Klub Obywatelski w Brukseli
W Brukseli odbył się Klub Obywatelski w Brukseli z moim udziałem, Adama Michnika, Ludwiki Wujec, Henryka Wujca i Jana Lityńskiego.