Jednolity Rynek Cyfrowy
Jednolity Rynek Cyfrowy to: lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej UE, jednolite zasady prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych oraz zwiększenie potencjału wzrostu gospodarki związanej z gospodarką cyfrową. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić korzystanie ze świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.