Jednolity Rynek Cyfrowy UE
Dzisiejsza konferencja prasowa na temat jednolitego rynku cyfrowego.Cała gospodarka będzie miała niedługo wymiar cyfrowy. Pierwszym krokiem do wkroczenia w nowoczesność jest wprowadzenie standaryzacji w sferze cyfrowej.
‪#‎DSM‬ jest jedną z najbardziej obiecujących i stawiających największe wyzwania sfer postępu, dającą możliwość osiągnięcia wzrostu wydajności rzędu 415 mld EUR. Rynek ten otwiera nowe możliwości stymulowania gospodarki poprzez handel elektroniczny, ułatwiając jednocześnie przedsiębiorstwom zachowanie zgodności z wymogami administracyjnymi i finansowymi oraz wzmacniając pozycję klientów dzięki administracji elektronicznej.

Ideą jednolitego rynku cyfrowego jest zasadniczo usunięcie krajowych ograniczeń dotyczących transakcji dokonywanych za pośrednictwem internetu. Idea ta opiera się na koncepcji wspólnego rynku, której celem jest wyeliminowanie barier handlowych między państwami członkowskimi w celu zwiększenia dobrobytu gospodarczego i stworzenia „jeszcze bliższych więzi między narodami Europy”, i którą przekształcono następnie w koncepcję rynku wewnętrznego, określanego jako „obszar bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału”.