Innovation Shapes the Future
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych jest gospodarzem dorocznego uroczystego spotkania PlasticsEurope, New Year Reception, odbywającego się w tym roku pod hasłem „Innovation Shapes the Future”.  Spotkanie to tradycyjnie gromadzi uczestników zarówno z przemysłu, jak i z kręgów politycznych i ustawodawczych z instytucji europejskich. Zostałem zaproszony do wygłoszenia prelekcji na temat wyzwań dotyczących rozwoju i wdrażania innowacji w 2017 roku. 

Możemy poprawić naszą innowacyjność na przykład za pomocą danych, zwłaszcza otwartych danych. Musimy zaangażować wszystkich możliwych partnerów, nauczycieli, biznes. Otwartość jest niezbędna do opracowania europejskich innowacyjności. Musimy wzmocnić współpracę między przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi w celu zabezpieczenia centrów innowacji.