Poprawa życia obywateli UE poprzez innowacje w zakresie opieki zdrowotnej
Improving EU citizens’ life through meaningful innovation in healthcare: sharing regional experiences”, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017.
Poruszamy temat regulacji dotyczących prywatności, która odnosi się do poufności przetwarzania danych, jak i dobrych praktyk w zakresie finansowania decyzji w sprawie technologii zdrowotnej. Zaangażowanie w długoterminowe partnerstwo z rządami i zainteresowanymi stronami ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.
Potrzebujemy modelu hybrydowego, który umożliwi podstawowe usługi płacone przez rząd w połączeniu z dodatkowymi świadczeniami. Taki model mógłby być wdrażany przez Partnerstwo Publiczno – Prywatne.
W spotkaniu uczestniczą Ruth Estrada z Shuman Associates Inc., Reinier Schlatmann z Central & Eastern Europe, Arnaud Senn z DG CONNECT, Marek Gzik Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Dziękuję za udaną dyskusję!