iMEurope: A Roadmap for the European Union – Dzień 2
W drugim dniu konferencji odbyły się ciekawe rozmowy i dyskusje z udziałem naszych gości m.in. na temat ochrony demokracji i praworządności w UE, kwestii zarządzania i bezpieczeństwa Unii Europejskiej: wyzwań na przyszłość, dalszych perspektyw integracyjnych: gospodarka, traktaty i polityka fiskalna UE.