IGF – Internet Governance Forum 2017
W dniach 18-21 grudnia jako szef delegacji Parlamentu Europejskiego, biorę udział w tegorocznym 12 Forum Zarządzania Internetem IGF – Internet Governance Forum Shape Your Digital Future w siedzibie ONZ w Genewie wspólnie z Mariyą Gabriel, Julią Redą i Janem Philipp Albrechtem. #IGF2017 z silnym przesłaniem: Technologia jest dla ludzi, dla lepszego życia i będzie, nie tylko dla …. technologii. Wiele debat dotyczących: neutralności sieci, prawa człowieka dla internautów, bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności, ochrony dzieci, umiejętności cyfrowych
To globalne forum, promujące dyskusje i dialog na temat zagadnień polityki związanej z internetem. IGF informuje i inspiruje tych, którzy posiadają uprawnienia w zakresie kształtowania polityki zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ułatwia wspólne zrozumienie, w jaki sposób można zmaksymalizować szanse korzystania z internetu i uwzględnia pojawiające się zagrożenia i wyzwania. Jest to forum, które daje krajom rozwijającym się możliwości angażowania się w debatę na temat zarządzania internetem i ułatwia ich uczestnictwo w istniejących instytucjach i organizacjach.

Odbyły się ciekawe dyskusje z ruchem Youth na temat innowacji i umiejętności cyfrowych. Ważne jest, aby zaangażować się w działania następnej generacji użytkowników internetu. Wiele inicjatyw obejmuje młodych ludzi. Musimy zachować otwartość, przejrzystość i integracyjny dostęp do internetu dla wszystkich w erze cyfrowej. Przed nami do omówienia ważne kwestie dotyczące neutralności w sieci, cyberbezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych.

Wspólnie z pozostałymi członkami delegacji PE spotkaliśmy się także z  Vintonem G. Cerfem.

 

Utwórz listę odtwarzania plików dźwiękowych