Gospodarka oparta na danych i wiedzy


Dziś podczas posiedzenia Komisji LIBE przegłosowaliśmy moją opinię nt. Inicjatywy Komisji Europejskiej dot. budowania konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy.

Zakończyły się również negocjacje pomiędzy PE i Radą dotyczące zmiany mechanizmu zawieszającego zwolnienie z wiz dla obywateli państw trzecich. LIBE przyjęło dziś wypracowany kompromis. Otworzy to drogę do zniesienia wiz dla obywateli Gruzji i Ukrainy.