Pasma częstotliwości 470-790 MHz w Unii


Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji ITRE odbyło się głosowanie dt. wykorzystania pasma częstotliwości 470-790 MHz w Unii z moimi poprawkami: Państwa członkowskie muszą przyjąć szczegółowe plany działania, w jaki sposób należy postępować z przydziałem w przypadku opóźnienia, opóźnienie przydziału jedynie z uzasadnionych powodów, pasmo częstotliwości 700 MHz jest okazją globalnego zharmonizowania i skoordynowania dla mobilnych sieci szerokopasmowych oferujących usługi cyfrowe – mHealth.