Tańsze rozmowy telefoniczne z innymi krajami UE


Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowała w poniedziałek wieczorem na temat aktualizacji unijnych zasad dotyczących telekomunikacji. Celem jest poprawa dostępu do sieci w całej UE, w tym udostępnianie połączeń 5G wszystkim obywatelom. Projekt ustawy, nadal do uzgodnienia z ministrami UE, przewiduje także środki mające na celu ochronę konsumentów.

Koszt rozmów międzymiastowych

Unijni agenci telekomunikacyjni powinni uzasadnić fakt, że pobierają dodatkowe opłaty dla użytkowników dzwoniących z telefonów komórkowych lub stacjonarnych do innego państwa członkowskiego UE. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) określiłby wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób dostawcy usług mogliby odzyskać poniesione przez nich koszty w inny sposób.

112 w celu ostrzeżenia w przypadku ataku terrorystycznego

Wprowadzono również „odwrotny system 112” wprowadzony przez posłów do PE, umożliwiając krajowym władzom informowanie obywateli o nadchodzących poważnych katastrofach i katastrofach, takich jak atak terrorystyczny czy katastrofa naturalna, przy użyciu narzędzi lokalizacyjnych. System ten ma na celu zmniejszenie liczby ofiar poprzez nakazanie ludziom, co robić, jeśli są oni w niebezpieczeństwie.

Ochrona przed włamaniem

Posłowie oczekują, że zastosowanie szyfrowania końcowego będzie konieczne w celu ochrony poufności komunikacji. Użytkownicy powinni być informowani o zagrożeniach wynikających z incydentu związanego z bezpieczeństwem oraz o możliwych środkach lub rozwiązaniach, które mogą zostać podjęte.

Nowe zasady dla firm

Reforma rynków telekomunikacji w UE ma na celu:

  • stymulowanie konkurencji i zmniejszenie różnic w praktykach krajowych organów antymonopolowych
  • zachęcać do większych i długoterminowych inwestycji w infrastrukturę sieciową
  • zapewnić klientom szybsze połączenia, w tym 5G.

Ponadto posłowie chcą, aby licencje na widmo radiowe dla firm telekomunikacyjnych trwały 25 lat, aby zachęcić do inwestycji. Powinny one zostać poddane przeglądowi po co najmniej 10 latach, aby zapewnić ich efektywne wykorzystanie. Posłowie oczekują również, aby ceny rezerwowe (tj. cena ustalona na ofertę) i opłaty licencyjne odzwierciedlały rzeczywiste warunki rynkowe.

Wreszcie firmy świadczące usługi łączności elektronicznej w więcej niż jednym państwie członkowskim skorzystają z systemu rynku wewnętrznego, tj. takich samych warunków jak lokalne firmy.

Konfigurowanie BEREC

Ostatecznie komisja głosowała nad odrębnym projektem legislacyjnym, będącym wciąż częścią tego samego pakietu wniosków, na utworzenie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w celu konsekwentnego wdrażania przepisów dotyczących łączności elektronicznej w całej Unii.