Glosa do konferencji poznańskiej
Plan restartu polskiej nauki i szkół wyższych zorientowany na cele innowacyjne musi być oparty o kilka lub kilkanaście kluczowych decyzji. Uzupełnienie do mojego wystąpienia podczas Konferencja: Polska Obywatelska 2.0 – Nauka i Szkolnictwo Wyższe organizowanej przez Instytut Obywatelski w Poznaniu.

Mój artykuł na stronie Instytutu Obywatelskiego: Polska Obywatelska 2.0 – glosa do konferencji poznańskiej