eZdrowie: szansa na lepsze i tańsze leczenie
Wspólnie z Polityką Insight zorganizowałem debatę eZdrowie: szansa na lepsze o tańsze leczenie. Na spotkaniu Piotr Arak zaprezentował raport dotyczący eZdrowia.

Polska ma olbrzymi potencjał, ale Minister Zdrowia go w pełni nie wykorzystuje. Musi rozpocząć proces wdrażania nowoczesnych technologii.

Żeby Polska mogła otrzymać środki na infrastrukturę zdrowotną w perspektywie unijnej po 2020 r., projekty muszą być gotowe w 2018.