Europejska Inicjatywa dot. przetwarzania w chmurze przyjęta przez PE
Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli dziś sprawozdanie w sprawie Europejskiej Inicjatywy dot. przetwarzania w chmurze czyli przeniesienia świadczenia usług IT, w tym sprzętu, oprogramowania, dostępu do danych czy mocy obliczeniowych, na serwer, do którego dostęp będzie mieć wielu użytkowników.

Europa powinna przejąć inicjatywę w promowaniu norm dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa usług w chmurze.

Przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) i autor raportu Jerzy Buzek powiedział:

„Coraz bardziej cyfryzująca się gospodarka potrzebuje chmury do przetwarzania ogromnych ilości danych (Big Data). Generujemy w Europie najwięcej danych na świecie.  Chodzi o to, żebyśmy mogli je skuteczniej wykorzystywać. Do tego potrzebna jest dobrze połączona infrastruktura obejmująca sieci szerokopasmowe, skuteczne instalacje do przechowywania dużych zbiorów danych oraz wydajne systemy obliczeniowe. Z chmury obliczeniowej korzystają przecież wszyscy: obywatele przy okazji używania skrzynki e-mail przechowywania zdjęć i innych plików czy oglądania filmów, ale i przedsiębiorcy, administracja, świat nauki oraz przemysł. Chmura obliczeniowa jest jednym z kluczowych narzędzi od których zależy powodzenie nowoczesnej reindustrializacji w Europie – to właśnie pokazaliśmy w tym raporcie”.

W sprawozdaniu posłowie odnieśli się również do kwestii zastosowania technologii cloud w badaniach naukowych oraz bezpieczeństwa tego typu usług. Poseł Michał Boni, aktywnie zaangażowany w przygotowanie raportu, powiedział:

„Łatwy i tani dostęp do danych dla naszych naukowców i wynalazców to ogromna szansa, by wyjść z gospodarczej stagnacji, uczynić z Europy technologiczną potęgę i stworzyć wykwalifikowane miejsca pracy. W raporcie komisji ITRE zdefiniowaliśmy przeszkody dla rozwoju chmury jakimi są kwestie techniczne, prawa autorskie, problemy z interoperacyjnością, używanie i wykorzystywania dużych zbiorów danych. Jesteśmy gotowi, by w raz z Komisją Europejską pracować nad ich eliminacją. Europa powinna przejąć inicjatywę w promowaniu norm i standardów dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa  usług w chmurze. Jest to znaczący element integralnej części przyszłej unijnej polityki przemysłowej”.