Europejskie Forum Nowych Idei 2016
Podczas Gali Otwarcia #EFNI2016 – pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej – mówił o kryzysach jakie wstrząsają współczesną Europą. Podkreślił także, że w okresie swojej studenckiej młodości, która przypadła na lata 80-te, podziwiał wielki społeczny ruch„Solidarność” oraz jej nieśmiertelny przywódczy symbol – Lecha Wałęsę. Frans Timmermans podczas Gali Otwarcia EFNI gorąco zachęcił Polaków, by tak jak trzydzieści lat temu, tak teraz dali Europie przykład niezłomności, solidarności i pokazali, że wolność, wartości demokratyczne, a także poszanowanie instytucji demokratycznych są europejskimi fundamentami naszej wspólnej tożsamości.

Poranne robocze śniadanie w Sopocie na #EFNI2016 z udziałem Fransa Timmermansa. Rozmawiamy o przyszłości Europy w obliczu wyzwań gospodarczych, o wspólnych wartościach. Jakie błędy popełniliśmy w ciągu 20 lat, że mamy do czynienia z takim kryzysem w Europie? Co się dzieje ze wspólnymi wartościami chrześcijańskimi, opartymi na fundamencie prawa, otwartymi na różnorodność? Niezależność sądownictwa ma kluczowe znaczenie dla praw obywateli i rozwoju biznesu. Różnorodność nie jest zagrożeniem, jest szansą. Dlatego miasta są podstawą dla rozwoju!
Powinniśmy wprowadzić legalną migrację dla starzejącego się społeczeństwa #UE. Jak pogodzić politykę z tematem migracji i uchodźców?