European Internet Forum – Infrastruktura dla technologii 5G
Tematem dzisiejszej kolacji roboczej są plany Komisji Europejskiej na rzecz zwiększenia wysiłków UE w zakresierealizacji infrastruktury dla technologii #5G. Jestem sprawozdawcą raportu Parlamentu Europejskiego w kwestii priorytetów infrastrukturalnych dla 5G oraz rozwoju społeczeństwa.

3 2 1