Etykiety energetycznych urządzeń AGD


Jestem za utrzymaniem status quo obecnego systemu etykiet energetycznych dt. urządzeń AGD.
Polska branża AGD wyrosła na lidera produkcji w Unii Europejskiej, wytwarzając ponad 20 mln sztuk w roku 2014. Etykiety energetyczne funkcjonują na rynku wewnątrzunijnym już 20 lat. Ostatnia, gruntowna nowelizacja przepisów była przeprowadzona po 15 latach funkcjonowania starej dyrektywy. Ostatnie badania nt. postrzegania etykiet w przypadku przejścia do innego formatu etykiety pokazują, że niezależnie od tego jaką zaproponujemy zmianę etykiety, konsumenci będą ją odczytywali gorzej niż wersję obecnie obowiązującą. Konsumenci dobrze rozumieją obecną etykietę energetyczną i nie należy jej zmieniać. Bardzo istotne jest także to, że etykieta energetyczna nie tylko buduje świadomość konsumentów o efektywności energetycznej, ale daje także impuls producentom do podnoszenia innowacyjności. Bez stabilności i przewidywalności w przepisach jest to mocno utrudnione. Co więcej, wprowadzanie zmian w prawie, gdy nie jest to konieczne, generuje dodatkowe obciążenia dla przemysłu.


Złożyłem stosowne propozycje zmian, zaproponowałem poprawki z grupą posłów, którzy podzielają moje obawy. Debata komisji ITRE nad rozpatrzeniem zgłoszonych poprawek już w kwietniu.