Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej
Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbyła się debata na temat raportu dt. etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów, którego jestem sprawozdawcą.

Szanowni Państwo, Panie Komisarzu

Chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim współsprawozdawcom.

Udało się wypracować generalne kompromisy, mimo wyjściowo znacznej różnicy zdań. Co do paru spraw – przesądzi głosowanie. Ważne jest, by szukać rozwiązań rozsądnych – realnych do wprowadzenia, a niestety nie wszystko dzisiaj jest możliwe, bo nie ma realnych testów technicznych. Dlatego zobowiązujemy Komisję, by część zadań podjęła przed następnym przeglądem dyrektywy.

Co jest jednak ważne na dziś ?

– Sektor transportu odpowiada za 1/3 zużycia energii w Unii, a transport drogowy za 22% całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Opony, głównie ze względu na opór przy toczeniu odpowiadają za 5-10%  zużycia paliwa przez pojazdy.

– Nowy model etykietowania opon zapewni konsumentom bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze i cichsze pojazdy oraz pozwoli obniżyć emisyjność sektora transportu.

  • To znaczący krok naprzód!
  • Nakłada on konieczność pełnego informowania użytkowników o zużyciu paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni, zewnętrznego hałasu toczenia opon.
  • Uaktualniona etykieta będzie informowała o przyczepności na śniegu i lodzie, czego do tej pory nie było!
  • Po raz pierwszy etykietowaniem i wymogami objęte są opony do ciężarówek i autobusów, co w przyszłości pozwoli objąć zasadami opony bieżnikowane, przy konieczności nowej metody badania ich właściwości użytkowych. Da to większą efektywność i wprowadzenie opon do gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Wymogliśmy obowiązek przeglądu dyrektywy: tak, by przyspieszyć prace i wymusić testy pozwalające oceniać efekt ścierania się opony w przebiegu i wydzielanie mikroplastiku. To ważne dla ochrony nie tylko środowiska, ale i dla zdrowia każdego z nas.

– Nowe są wymogi dotyczące ekspozycji etykiety, w tym: w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży przez internet, radykalnie poprawią widoczność wszystkich informacji dla konsumentów !

– Rozporządzenie poprawia też przejrzystość i egzekwowanie przepisów, gdyż wprowadza obowiązek rejestrowania opon w bazie danych o produktach.

  • Te same informacje powinny również figurować na fakturze sprzedaży opon przekazywanej nabywcy lub być dołączone do faktury.
  • Użytkownik będzie więc mieć możliwość lepszego poznania produktów i porównania ich pod kątem odpowiednich kryteriów.
  • W efekcie mamy rozwiązanie transparentne, służące konsumentom, dające gwarancję wysokiej jakości środowiskowej opon, co w konsekwencji stanowi, zdrowszy i bezpieczniejszy transport w Europie!