Equity Crowd Funding
Fantastyczne i pouczające wydarzenie na „Equity Crowd Funding: szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw”, zorganizowane przez SME Europe. Dyskusja na temat nowych form finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez crowdfounding.