eHealthWeek 2017 na Malcie
W dniach 10-12 maja miałem przyjemność uczestniczyć w eHealthWeek 2017 na Malcie. Dyskusje na temat danych dotyczących zdrowia – kluczem do zindywidualizowanej opieki nad dziećmi. Dane leżą u podstaw świadczenia usług i rozwijania skutecznej polityki zdrowotnej. Podczas tygodnia eHealth, mówcy i delegaci zbadali zmieniające się sposoby tworzenia, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania danych osobowych.

Coraz większe są możliwości rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu wsparcia usług świadczonych przez pacjenta w centrach opieki zdrowotnej oraz zaangażowania pacjentów na własną odpowiedzialność, w tym dostępu do osobistych danych o zdrowiu, udostępniania danych i aplikacji mHealth.