EFNI: W przededniu rewolucji 5G
Rozwój sieci 5G był tematem dyskusji operatorów, użytkowników technologicznych i przedstawicieli organów legislacyjnych.

Jak stwierdził Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu ds. strategii i informacji Orange, z punktu widzenia operatora sieć 5G jest kolejnym etapem, który zmienia w znaczący sposób standaryzację i dostosowanie technologii do nowego standardu częstotliwości, co jest zmianą bardziej ewolucyjną niż rewolucyjną. Jak podkreślał, powstaną nowe usługi, które zmienią standardy przesyłu danych, do których najbardziej będą musieli przystosować się użytkownicy technologiczni. Dla operatorów telekomunikacyjnych oznacza to ogromne inwestycje, co rodzi pytanie co do możliwości ich monetyzacji, w związku ze spadającymi cenami na rynku telekomunikacyjnym.

Michał Cichyprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stwierdził, że zadaniem państwa jest dostrzeżenie potrzeby dialogu z operatorami oraz świadomość tego, że będzie to dla nich duży wydatek, stąd potrzebny jest ekonomiczny racjonalizm. Głównym zadaniem administracji państwowej są również negocjacje ze stroną społeczną oraz wraz z jednostkami naukowymi zrewidowanie wymogów i norm promieniowania elektromagnetycznego.

Jak podkreślił Piotr Gałka, kierownik działu architektury w Nokii, istnieje konieczność renegocjacji warunków udostępnienia sieci na potrzeby badawcze dla podmiotów takich jak Nokia, gdzie koszty przetargów i aukcji pasm sieci powinny być zmniejszony, na potrzeby pilotaży. Pilotaże te ułatwią również standaryzację wymogów dla urządzeń opierających się na 5G.

Michał Bonieuroposeł, podkreślił jak ważną globalną szansą rozwojową jest wprowadzenie sieci 5G. Jednocześnie zwrócił uwagę na zagrożenie zacofaniem powstające, kiedy kraj lub region nie jest gotowy na nowe standardy. Podkreślał również konieczność stworzenia spójnego planu dla wykorzystania sieci włączając w to jednostki samorządowe.– Jak powinna wyglądać nowoczesna szkoła, żeby spełnić wszystkie wymagania edukacyjne? Jeśli nie umożliwimy dostępu terenom wiejskim skala wykluczenia będzie wielka.

Zdaniem Kamili Klocwicedyrektor gabinetu wiceprzewodniczącego KE Andrusa Ansipa, Komisja Europejska, instrumenty wizji Rynku Cyfrowego 2025 zostały zaprojektowane po to, żeby wspierać wprowadzanie nowego standardu, jakkolwiek dyskusje i koordynacja kwestii technicznych takich jak koordynacja częstotliwości, zakres pasm są dla Komisji ciężkim tematem. Przedstawicielka Komisji podkreślała, że nie mogą być one budowane na poziomie krajowym, tylko ogólnoeuropejskim.

Na zakończenie Andrzej Bobińskidyrektor ds. nowych projektów Polityka Insights, spriorytetyzował najważniejsze kwestie i wyzwania dla wprowadzenia 5G: uregulowanie  kwestii stacji przesyłu, pilotaże i badania nad siecią, narodowy plan szerokopasmowy, kompleksowa legislacja oraz współpraca w skali europejskiej.

Źródło: EFNI