Dzień 3 – Forum Zarządzania Internetem
Bardzo gorąca debata. Rozmawiamy o tym, jak cyfrowa rewolucja wpływa na rynek pracy? Dyskutujemy o nowych możliwościach oraz tworzeniu optymalnych okresów przejściowych dla pracowników. Dostosowując rynek pracy do nowych wyzwań musimy pamiętać by rewolucja cyfrowa nie odbyła się kosztem zwykłego człowieka.

Ostatnie wczorajsze spotkanie podczas Internet Governance Forum z organizacją pozarządową Association for Progressive Communication i środowiskiem akademickim. Dyskutowaliśmy o rozwoju cyfrowym, prawach człowieka, ograniczeniach praw autorskich, wolności i zagrożeniach. Społeczeństwo obywatelskie powinno angażować się we wszystkie prace nad prywatnością i bezpieczeństwem.