Dzień 2 – Forum Zarządzania Internetem
Dyskusja dotycząca mowy nienawiści, radykalizacji i ludzi dotkniętymi tymi formami ataków. Rozmawiamy o tym, jak jej przeciwdziałać. Z pewnością potrzebne są nowe przepisy, które ułatwią pociąganie do odpowiedzialności za mowę nienawiści.

Wymiana poglądów z UNESCO na temat roli internetu i cyfrowych możliwości dostępu do edukacji i dziedzictwa kulturowego. Na całym świecie powinny obowiązywać te same zasady w prawie autorskim dla bibliotek cyfrowych.