Dyskusja nt. powstania Instytutu Europejskiego w Kijowie
Spotkanie z ukraińskimi posłami i misja Ukrainy przy EU nt. Instytutu Europejskiego w Kijowie, z udziałem Jaromíra Štětiny.
Nawołuję o wsparcie posłów Rebeccę Harms, Tunne Kelama, Marka Demesmaekera, Eduarda Kukana, Jaromíra Štětiny, Dariusza Rosati dla Ukrainy i powołaniu Instytutu Europejskiego w Kijowie. Powołanie takiego Instytutu w Kijowie jest też ważne w kontekście 5. rocznicy protestów na Ukrainie, kiedy zmarło dużo ludzi.
Widzimy, że teraz istnieją dwa bieguny wartości europejskich – przykładem są Brexit i proeuropejski rozwój Ukrainy. Instytut jest inicjatywą na rzecz dalszego promowania i wspierania wartości europejskich.
Dzisiaj omawiamy koncepcję Instytutu i kolejne etapy tworzenia. Konieczne jest znalezienie profesjonalistów do kierowania Instytutem, takich jak badacze, eksperci i nauczyciele.

W obecnej sytuacji politycznej w Europie kluczowe znaczenie ma podnoszenie świadomości na temat wartości europejskich.

Instytut pełniłby funkcję edukacyjną dla młodzieży na temat historii i polityki Europy, udostępniłby możliwości badawcze, pełnił rolę think-tanka. Mógłby wspierać samorządy lokalne na Ukrainie w promowaniu europejskich wartości, zwłaszcza we wschodniej Ukrainie.