Dlaczego wolność? – Na Temat
4 czerwca 1989 roku zmienił, wraz z innymi zdarzeniami tego pamiętnego roku, oblicze Europy i Świata. W polskiej codzienności ostatnich 27 lat wolność stała się czymś oczywistym. Ale, jeżeli coś staje się tak oczywiste – to zaczynamy o tym zapominać. I przestajemy pielęgnować: bycie obywatelem staje się niewidoczne, bez pełnego rozumienia praw i obowiązków. Dlatego właśnie – z myślą o obywatelskich powinnościach warto 4 czerwca świętować.

W Na Temat ukazał się mój tekst – Dlaczego wolność?