Debata o cyberbezpieczeństwie
Miałem przyjemność prowadzenia dzisiejszej debaty o cyberbezpieczeństwie.

Była ona poświęcona zagadnieniom cyberbezpieczeństwa odnoszącym się do europejskiego jednolitego rynku cyfrowego DSM oraz do wyzwań związanych z wprowadzaniem systemów mobilnego ID. Gośćmi specjalnymi byli Sir Julian King, komisarz do spraw unii bezpieczeństwa i Roberto Viola, dyrektor generalny DG CONNECT.