Debata nt sytuacji kryzysowej uchodźców
Debata na temat sytuacji kryzysowej uchodźców, zorganizowana przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych, Fundację Batorego i Fundację Konrada Adenauera.