Debata Helsińska
31 stycznia odbyła się debata helsińska „Ściany nienawiści” – wnioski z monitorowania ksenofobicznej mowy nienawiści! Najważniejsze w walce z nową nienawiści jest reagowanie na nią i wsparcie osób, które są ofiarami takich zjawisk. W Polsce jest tego naprawdę mało, nowa nienawiści jest ignorowana, zamiatana pod dywan, niekonsekwentnie karana a potrzebna jest konkretna reakcja.