Debata dotycząca sytuacji w Polsce
Dziś debata na temat wpływu sytuacji w Polsce na przestrzeganie praw podstawowych i zasad praworządności.

Debata zostanie poprzedzona oświadczeniami Rady i Komisji. Rezolucja nieustawodawcza w tej sprawie będzie głosowana w środę. Debata i głosowanie w sprawie sprawozdania okresowego komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS) odbędą się także dziś. Komisja EMIS została powołana w reakcji na skandal wywołany wykryciem w samochodach urządzeń fałszujących pomiary emisji zanieczyszczeń podczas obowiązkowych testów. Komisja ma czas do wiosny 2017 r. by ustalić, czy naruszone zostały przepisy UE.


Budżet UE w 2017: Rada broni własnego planu finansowego – Rada, w której udział wezmą ministrowie finansów UE, zaprezentuje propozycję budżetu UE na rok 2017, w ramach corocznej procedury ustalania budżetu. Proponowane cięcia w wysokości €1,28 miliardów, dotyczące zobowiązań (-0,81%) oraz w wysokości 1,1miliarda€, dotyczące płatności (-0,82%), zostały skrytykowane przez członków parlamentarnej komisji budżetowej, 31 sierpnia, w związku z trwającym kryzysem dotyczącym uchodźców oraz spowolnieniem wzrostu gospodarczego.