Cyfrowe ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
Wspólnie z European Social Insurance Platform (ESIP) prowadzę dzisiejsze posiedzenie okrągłego stołu ekspertów, w zakresie finansowych i regulacyjnych elementów niezbędnych dla zdrowia cyfrowego.
Inicjatywy medyczne generowane cyfrowo mogą potencjalnie powodować głębokie zmiany w zakresie zdrowia cyfrowego i zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.
Cyfrowa transformacja daje ludziom możliwość podejmowania działań na ich stan zdrowia, pomimo świadomości, że nadal istnieją pewne przeszkody w dostępie. Znacznie zwiększony dostęp do wiedzy, infrastruktury i innowacyjnych, spersonalizowanych usług zdrowotnych może umożliwić wszystkim stać się agentem własnego zdrowia.