Creating a Gigabit Society – the role of 5G
Poranna debata i prezentacja raportu Vodafone – Stworzenie społeczeństwa gigabitowego: rola 5G. 

5G umożliwi powstanie nowych, niedrogich i wysokiej jakości usług, łączy nowe gałęzie przemysłu i ostatecznie poprawi jakość obsługi klientów.

5G wymaga jasnych, wspólnych unijnych przepisów, które są zorientowane na przyszłość, proinwestycji, proinnowacyjności w celu zachęcania do inwestycji.

Europa potrzebuje mapy drogowej 5G we współpracy z państwami członkowskimi i regionami oraz wszystkimi podmiotami w celu terminowego ich wdrożenia.