Can migration work for all in Europe?
W poniedziałek miałem przyjemność udziału w panelu dyskusyjnym na temat migracji na świecie i w Europie.

Konferencja zorganizowana była przez think tank Breugel we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Dyskusja na temat wyzwań europejskich i krajowych w migracji zarobkowej.

Aby rozstrzygnąć problem imigrantów, Europa powinna mówić jednym głosem i pokazać siłę w swoim zjednoczeniu. Wiele badań pokazuje pozytywny wpływ migracji na gospodarkę, ważna rolę integracji. Rosnący w siłę populizm w Europie, nie pomaga w holistycznym podejściu do problemu migracyjnego.