Skip to main content

Działacz podziemia „Solidarności” (1981−1989)

Lata 80. XX w. to czas Uniwersytetu, wspaniałych studentów, ale też Solidarności, podziemia i konspiracji.

fot. Krzysztof Miller / Agencja Gazeta

Minister Pracy, wiceminister pracy, szef zespołu doradców ministra

Dzięki temu w ‘89 mogliśmy cieszyć się odzyskaną wolnością. Zaczęliśmy budować nową Polskę. Wierzyliśmy w polską przedsiębiorczość, lecz musieliśmy pamiętać też o tych, dla których przemiany były ciężkim doświadczeniem. To były najtrudniejsze rozmowy: z górnikami, hutnikami, kolejarzami i pracownikami PGR-ów.

Minister Pracy, wiceminister pracy, szef zespołu doradców ministra

Rozpoczęliśmy naprawę państwa i gospodarki. Czekała nas walka z inflacją (585,8 %), bezrobociem, zmiany systemu emerytalnego. Tworzyliśmy zestaw zachęt dla małych przedsiębiorców i ramy dialogu społecznego.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Minister Pracy, wiceminister pracy, szef zespołu doradców ministra

Nie wszyscy wierzyli, że się uda, ale szybko zaczęliśmy nadganiać dystans dzielący nas od Zachodu. Zainicjowaliśmy też reformy samorządów, aby uwolnić lokalną energię oraz stworzyć warunki do tworzenia organizacji obywatelskich.

Fot. Piotr Wójcik / Agencja Gazeta

Szef zespołu doradców strategicznych Premiera (2008−2011)

Teraz, dzięki ciężkiej pracy Polaków, mamy swoje miejsce w Europie. Chociaż Unia wciąż zmaga się z kryzysem, tylko w jej ramach możemy się aktywnie bronić, a nawet być liderem wzrostu.

fot. Kacper Pempel/Reporter

Szef zespołu doradców strategicznych Premiera (2008−2011)

Budujemy nowe drogi, strefy ekonomiczne, ważne miejsca kultury. Stale zmieniamy Polskę - dzięki przedsiębiorczości Polaków oraz stabilnym rządom.

fot. Krystian Trela / Reporter

Szef zespołu doradców strategicznych Premiera (2008−2011)

Świat i jego wyzwania sprawiają, że Polska musi mieć plan na przyszłość. Razem z młodymi ekspertami przygotowaliśmy strategię Polska 2030, który pokazując oddziaływanie na siebie transportu, energetyki, klimatu, edukacji - i człowieka, wyznaczyła kierunki rozwoju państwa.

Szef zespołu doradców strategicznych Premiera (2008−2011)

Raport Polska 2030 jest podstawą planu wykorzystania środków unijnych - od budowy ścieżek rowerowych po budowę autostrad. Od sieci lokalnych aż po łącza szerokopasmowe.
Wiemy - co, wiemy - jak, wiemy - dla kogo.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011−2013)

Krok po kroku unowocześniamy polskie szkoły, urzędy, całe państwo.

fot. Olga Szubert

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011−2013)

Internet i komputer są normalnością. Ważne jest, aby każdy człowiek mógł załatwiać sprawy urzędowe w łatwy sposób - z domu, czy przez telefon - tak jak zakupy przez internet. Państwo ma służyć obywatelowi i być na nim skupione. Człowiek musi być w centrum.

fot. Grażyna Jaworska / Agencja Gazeta

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011−2013)

Opracowaliśmy jedyny w Europie program poświęcony budowie sieci 4G, tworzeniu e-usług, walce z cyfrowym wykluczeniem. Dzięki moim działaniom w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji telewizja już jest cyfrowa.

fot. Łukasz Głowala / Agencja Gazeta

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011−2013)

Jestem jedynym ministrem, który podjął sprawę ACTA - umowy, której nie byłem zwolennikiem, chociaż wielu myślało, że jest odwrotnie. Dzięki tamtym dniom Polska jest dziś liderem w walce o wolność w Internecie.

fot. Olga Szubert

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011−2013)

Na forum Europejskim wraz z komisarz Viviane Reding walczymy o ochronę prywatności w sieci. Polska jako pierwszy kraj naszego kontynentu wszystko, co dotyczy wolności i prywatności w sieci, konsultuje z obywatelami.

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011−2013)

A współpracując z komisarz Neelie Kroes doprowadziliśmy do zniesienia opłaty za roaming.

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011−2013)

Inwestujemy w przyszłość. Lekcje programowania w szkołach zapewnią nam nie tylko świetnych programistów, czy twórców gier, ale przygotują obywateli do pełnego udziału w cyfrowym świecie.

fot. Wiktor Kubiak / Agencja Gazeta

Michał Boni

Poseł VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego

Moja praca w Parlamencie Europejskim

Michał Boni

Poseł VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego

Moja praca w Parlamencie Europejskim